Acrovyn veggfendring, viktigheten av riktige farger!

acrovyn farger
marianne kleiven

Skrevet av Marianne Kleiven

Sist oppdatert: 19/04/2023

Trenger du hjelp eller har spørsmål? Kontakt meg gjerne

Et godt innemiljø i bygg

For å skape gode innemiljøer i bygg slik at de er tilgjengelige, brukervennlige og inkluderende for alle brukerne, kreves det kunnskap om behovene til blant annet synshemmede eller de med fysiske mobilitetsproblemer.

Fargekontraster og tilgjengelighet

De fleste synshemmede er i stand til å oppfatte noen lyse og mørke kontraster. For å støtte nettopp dette er det viktig å bruke kontrastfarger. Dette vil blant annet hjelpe å skille mellom viktige bygningselementer og skape trygghet og mestringsfølelse i hverdagen. Enten det gjelder veggfendring til sykehus, veggfendring til omsorgsboliger, veggfendring til Helsehus, veggfendring til skoler eller veggfendring til treningssentre.

Hva er fargekontrast?

Fargekontrast er forskjellen i luminans mellom to tilstøtende farger og bestemmes av Light Reflectance Value (LRV). Dette måles med et spektrofotometer for å gi en verdi på en skala mellom 0 og 100. Verdien representerer en relativ lyshet og mørkhet, snarere enn en faktisk farge. Dette betyr at helt forskjellige farger kan ha samme, eller svært like LRV og gjør at fargeblinde eller synshemmede ikke klarer å skille disse fargene.

Fargebevisst design

Kontrastfarger er fargene som ligger mot hverandre på fargesirkelen, og har egenskaper at de er hverandres motpol. Hva som anses som en god fargekontrast varierer derimot over hele Europa. I noen land brukes en enkel forskjell i LRV-verdier mellom to farger (f.eks. 30 poeng), i andre er kontrasten uttrykt som en prosentandel (f.eks. 70%) og beregnet ved hjelp av en formel [(Farge 1 LRV – Farge 2 LRV)/ Farge 2 LRV]*100. Vi anbefaler derfor å sjekke lokal veiledning eller lovgivning for oppdatert informasjon for å sikre samsvar.

Fargekontraster bør ideelt sett brukes der overflater og funksjoner endres. Spesielt store flater i en bygning, nøkkelinventar, beslag og fremspring bør visuelt kunne skilles fra hverandre, eller fra den omkringliggende bakgrunnen.

Eksempler:

  • Dørflater og dørkarmer fra vegger
  • Gulv fra vegger
  • Vegger fra tak
  • Hindringer som hjørner og søyler
  • Rekkverk fra vegger
  • Sanitær feste fra vegger
  • Trappetrinn fra stigerør

Møt visuelle kontrastkrav med farger og produkter

Acrovyn veggbeskyttelse er tilgjengelig i opptil 36 farger og flere finishalternativer med et bredt spekter av LRV-verdier. Dette betyr at du kan møte kravene til visuell kontrast uten å måtte gå på akkord med design og estetikk. NCS farger utenfor for Acrovyn sitt standard- sortiment er også mulig. Acrovyn plater, sparkeplater, crash rails eller hjørnebeskyttere i kontrastfarger kan brukes til å fremheve hindringer eller fremspring i bygget. Og ikke minst ved å bruke Acrovyn håndløpere i kontrastfarger for å navigere gående og rullestolbrukere rundt hindringer.

Acrovyn fargepalett

Da Construction Specialties presenterte sin nye fargepalett i 2021 hadde de i lang tid jobbet tett med fargekonsulenter og spesialister innen byggfag. Underveis gjorde de en grundig gjennomgang av moderne design, aktuelle trender innen materialer samt mønstre og fargeanalyser.

Resultatet er en variert fargepalett med solide farger, Acrovyn by design og utvalgte dekorative finisher som sammen skaper et vakkert interiør som varer.

farger veggendring kart acrovyn

Se Acrovyn fargekart her

Hurtigkontakt

Legg igjen navn og nummer så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt

Siste nyheter